juny 16, 2019

El Centre

MISSIÓ

ERESS és un espai on aprendre i aprehendre de manera col·lectiva, construint coneixement a través del fer i els sabers del territori i de l'arrelament. coneixement que recull tots els valors i els gestiona en la creació d'emprenedories socials, aportant solucions innovadores a les necessitats reals del medi rural.

VISIÓ

Trobada del medi rural i urbà en la creació d'uns valors comuns en una nova equació econòmica en la qual el medi rural recupera el seu equilibri des del reconeixement del valor real que aquest representa per a la vida. Les emprenedories socials són les eines que el centre crea per a aconseguir aquesta visió.

VALORS

  • Innovació des de l'existent.
  • Acció col·lectiva.
  • Autogestió com a model de resolució de necessitats.
  • Sostenibilitat social, ambiental i financera.
  • Generositat com a fonament de la creació.
  • Centre sense interés lucratiu
  • Coneixement lliure de codi obert.

L'espai de treball de ERESS es troba en l'antic escorxador de Benlloc

L'Escorxador abans de la intervenció
L'Escorxador rehabilitat

VAL